03.12.2020.

Znajdujesz się: Start

Informuję, że funkcjonowanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach, ul. Kolejowa 13. ogranicza się do dnia 3 stycznia 2020r. W placówce będzie prowadzone nauczanie zdalne.
Za zgodą rodziców i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie do kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania zajęcia będą mogły być realizowane w placówce, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub specjalistą. Dla chętnych osób będą zorganizowane grupy wychowawcze. Osoby zainteresowaną taką formą zajęć proszone są o kontakt z dyrektorem placówki.

Ferie zimowe odbędą się w okresie od 4 stycznia do 17 stycznia 2020r.