25.07.2024.

Znajdujesz się: Start
 

„Nie idź przede mną – mogę nie nadążyć.

Nie idź za mną, nie umiem prowadzić.

Idź przy mym boku – po prostu bądź mym przyjacielem”                                            

- A.Camus  

 

 

                                                                             

                            

Serdecznie witamy na stronie internetowej

   Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego               

 

Ośrodek Rehabilitacyjno –Edukacyjno -Wychowawczy ( OREW) jest niepubliczną placówką edukacyjną oraz zakładem opieki zdrowotnej. Jest to ośrodek dziennego pobytu dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 3 do 25 lat.  Placówka umożliwia podopiecznym z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną  realizację wczesnego wspomagania, wychowania przedszkolnego, rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki na poziomie szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej przysposabiającej do pracy. Oprócz realizacji zadań edukacyjnych OREW zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, terapię psychologiczną, logopedyczną, terapię EEG Biofidback i Tomatis, terapię prowadzoną metodą Dennisona, W.Sherborne, Montessori, SI, terapię Svetlany Masgutovej. Placówka zapewnia kompleksową opiekę medyczną, rehabilitację leczniczą.

 Pomoc świadczona jest bezpłatnie. 

 

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 874219981 lub zapraszamy do zapoznania się z działalnością placówki na stronie internetowej .